Hof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2013 (zoon van mijn geliefde echtgenoot), ECLI:NL:GHARL:2013:7549Hof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2013 (zoon van mijn geliefde echtgenoot), ECLI:NL:GHARL:2013:7549

Man uit ex-echtpaar was in eerdere procedure verboden om websites over of op naam van het kind van partijen op internet te plaatsen en geplaatst te houden. De stelling van de vrouw dat de activiteiten van zijn echtgenote – gelet op hun nauwe lotsverbondenheid – als daden van de man moeten worden aangemerkt, wordt door het hof gepasseerd. Aldus kan voorshands als vaststaand worden aangenomen dat de website niet door de man op het internet is geplaatst en dat hij bij het in de lucht houden van deze website niet betrokken is geweest. Nu het vonnis enkel de man verbiedt om websites – al dan niet voorzien van foto’s en/of filmpjes van/over het kind – op naam van en/of ten behoeve van het kind op het internet te plaatsen en geplaatst te houden, brengt de omstandigheid dat na betekening van dit vonnis door zijn echtgenote nog enige tijd een website over het kind in de lucht is gehouden, niet mee dat de man het hem opgelegde verbod heeft overtreden.


Categorieën: Executiegeschillen, nocategory, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , ,