Hof Den Haag 29 juli 2010 (Texcom), LJN BN3065,. (ECLI:NL:GHSGR:2010:BN8145)Hof Den Haag 29 juli 2010 (Texcom), ECLI:NL:GHSGR:2010:BN8145, LJN BN3065.

Auteursrecht. Software. Inbreuk op auteursrechten met betrekking tot computerprogramma. Bewijswaardering Het hof bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep (Rechtbank Rotterdam, niet gepubliceerd).

In tussenarrest heeft het hof overwogen dat sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Texcom met betrekking tot de hulpprogramma’s op grond van deskundigen onderzoek.

Appellant heeft door in het geding gebrachte stukken onvoldoende tegenbewijs geleverd om dit vermoeden te ontzenuwen en is in de gelegenheid gesteld het door hem aangeboden tegenbewijs te leveren. Hof is van oordeel dat [appellant] er niet in geslaagd is vermoeden te ontzenuwen en dat [appellant] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Texcomen bestreden vonnissen worden bekrachtigd. m


Categorieën: Auteursrecht, nocategory

Tags: ,