Hof Leeuwarde 10 februari 2009 (opzetheling), LJN BH2405. (ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2405)
Hof Leeuwarde 10 februari 2009 (opzetheling), LJN BH2405. (ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2405)

1. Beroep op de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie verworpen, nu verdachte toestemming had verleend voor doorzoeking woning en derhalve geen sprake is van toepassing dwangmiddel. 2. Opzetheling bewezen gelet op de omstandigheden waaronder verdachte het (gestolen) goed heeft gekocht. Verdachte heeft het op marktplaats.nl te koop aangeboden goed op een carpoolplaats gekocht, zonder zich te vergewissen van de identiteit van de verkoper, noch van de herkomst van het apparaat, ondanks dat verdachte zegt te weten dat op het internet ‘foute’ goederen worden aangeboden. Evenmin is er enige registratie geweest van de transactie noch van het daarmee gemoeide bedrag. Datzelfde geldt voor de wijze waarop verdachte het goed heeft verkocht. Het hof is van oordeel dat verdachte door aldus te handelen welbewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij bezig was met het verwerven, voorhanden hebben en overdragen van een gestolen goed.


Categorie├źn: nocategory, Strafrecht