Hof Leeuwarden 10 november 2009 (geweldoproep via MSN), LJN BK2700 (ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2700)Hof Leeuwarden 10 november 2009 (geweldoproep via MSN),
ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2700, LJN
BK2700

Het hof acht bewezen dat verdachte via MSN een oproep heeft doen uitgaan om in groepsverband te gaan vechten tegen een andere groep. Vervolgens heeft een aantal jongens zich met dat doel bij de woning van verdachte gemeld. Men heeft zich groepsgewijs naar de betreffende locatie begeven, waarbij de intentie voor iedereen – ook voor verdachte – duidelijk was. Vervolgens zijn er geweldshandelingen gepleegd. Verdachte heeft deze weliswaar niet zelf verricht, maar hij heeft ze wel waargenomen en nagelaten om in te grijpen. Voorts heeft hij de groep door zijn aanwezigheid getalsmatig versterkt.


Verdachte heeft zich, tezamen met anderen, schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging tegen personen. De wijze waarop een en ander plaatsvond is reeds uiteengezet in de hiervoor opgenomen bewijsoverwegingen. Bij de bewezen verklaarde incidenten is een drietal personen fors mishandeld. Door verdachte zijn geen geweldshandelingen gepleegd. Het hof rekent het verdachte echter aan dat hij een initiërende rol in het geheel heeft gespeeld door anderen op te roepen met als doel in groepsverband te gaan vechten. Dat een dergelijk initiatief niet zonder risico is en beschadigende gevolgen kan hebben voor derden is genoegzaam gebleken.


Veroordeling tot een werkstraf van 60 uren, waarvan 30 uren voorwaardelijk.


Categorieën: Chat, Discriminatie, haat opruiïng, nocategory, Strafrecht

Tags: , , ,