Hof Leeuwarden 12 februari 2013 (Bronnenbad), LJN BZ1719 (ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1719)Hof Leeuwarden 12 februari 2013 (Bronnenbad), ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1719, LJN BZ1719

Voor zover voor internetrecht van belang: Appellant heeft onbestreden gesteld dat de UHV-voorwaarden niet aan hem ter hand zijn gesteld. Nu geïntimeerde Bronnenbad niet heeft gesteld dat het voor haar redelijkerwijs niet mogelijk was de UHV-voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan appellant ter hand te stellen, heeft zij appellant niet een redelijke mogelijkheid geboden om van deze voorwaarden kennis te nemen. Dat de voorwaarden via een link op haar website beschikbaar waren, doet daaraan niet af. Daargelaten of in dit geval de mogelijkheid tot kennisneming langs elektronische weg mag worden geboden, heeft de gebruiker nog niet aan zijn uit art. 6:233, onder b, voortvloeiende informatieplicht voldaan indien de desbetreffende voorwaarden (door een zoekopdracht) op internet kunnen worden gevonden. De gebruiker dient het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden te nemen en wel op zodanige wijze dat voor de wederpartij duidelijk is welke voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zijn en dat de wederpartij daarvan eenvoudig kennis kan nemen (vgl. Hoge Raad 11 februari 2011, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ1719, LJN: BO7108).


Categorie├źn: Algemene voorwaarden, nocategory

Tags: , ,