Hof Leeuwarden 13 juli 2005 (contact via webcam), LJN AT9363 (ECLI:NL:GHLEE:2005:AT9363)
Hof Leeuwarden 13 juli 2005 (contact via webcam), LJN AT9363 (ECLI:NL:GHLEE:2005:AT9363)

Vooropgesteld moet worden dat de vader [de zoon] en [de dochter] in 1998 heeft ontvoerd naar Egypte. Hij heeft de kinderen, die in Nederland zijn geboren en die tot 1998 in Nederland hebben gewoond, hun vertrouwde verzorgers en opvoeders (de grootouders aan moederszijde) ontnomen en heeft hen weggehaald uit de omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelden, waarin zij hun sociale contacten hadden en waarin zij naar school gingen. In het licht van het vorenoverwogene acht het hof het niet in het belang van [de zoon] en [de dochter] dat de vader voortaan het gezag over hen uitoefent. De enkele omstandigheid dat de grootmoeder sinds november 1998 niet langer in staat is geweest feitelijk invulling te geven aan haar wettig gezag over [de zoon] en [de dochter] en dat [de zoon] en [de dochter] sindsdien in de invloedssfeer van de vader danwel door de vader aangewezen derden verkeren, maakt dat oordeel niet anders.


Categorie├źn: nocategory