Hof Leeuwarden 19 november 2010 (kievitseiseren), LJN BO4527 (ECLI:NL:GHLEE:2010:BO4527)Hof Leeuwarden 19 november 2010 (kievitseiseren), ECLI:NL:GHLEE:2010:BO4527, LJN BO4527


Verdachte is in eerste instantie veroordeeld tot een geldboete wegens het vernielen van een kievitsei. Verweer: dat verdachte niet wist dat hij ievitseieren aan het zoeken was in een ganzenfoerageergebied, omdat zich bij de toegang tot dat ganzenfoerageergebied geen borden met de aanduiding ganzenfoerageergebied hebben bevonden. En: dat de strafbaarheid van het feit afhankelijk wordt gesteld van publicatie van de ganzenfoerageergebieden op het internet, hetgeen niet strookt met een zorgvuldige/adequate publicatie van een voorschrift waarvan overtreding een strafbaar feit oplevert. Hof: Op de persoonsgebonden eierzoekkaart/nazorgpas, waarover ook verdachte beschikt, is als bepaling 5 vermeld: "De houder van deze kaart/pas zoekt en raapt geen eieren in ganzenfoerageergebieden voor 16.30 uur en na zonsondergang. De ganzenfoerageergebieden staan aangegeven op www.fryslan.nl (kaarten en cijfers)."


Uit voormeld voorschrift en voormelde bepaling leidt het hof af dat van iedere eierzoeker die in het bezit is van een eierzoekkaart/nazorgpas een inspanningsverplichting wordt verlangd om zelf na te gaan waar zich de ganzenfoerageergebieden bevinden. Daartoe wordt gewezen op de kaarten (en cijfers) op de website www.fryslan.nl.


Een dergelijke inspanningsverplichting acht het hof aanvaardbaar. In dit verband overweegt het hof dat het hier gaat om een – in beginsel verboden – activiteit die slechts op basis van een ontheffing mag worden verricht door een beperkte kring van personen.


Categorie├źn: Bekendmaking op internet, Bestuursrecht, nocategory

Tags: , , , , ,