Hof Leeuwarden 20 april 2009 (art. 54a Sr), LJN BI1643 en BI1645 (ECLI:NL:GHLEE:2009:BI1643)
Hof Leeuwarden 20 april 2009 (art. 54a Sr), LJN BI1643 en BI1645 (ECLI:NL:GHLEE:2009:BI1643)

Verdachten (een internet serviceprovider en de eigenaar van dat bedrijf) worden vervolgd wegens: primair: (mede)plegen van smaad(schrift), dan wel laster, en subsidiair: medeplichtigheid aan smaad(schrift) dan wel laster. De rechtbank heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard omdat – kort gezegd – aan verdachten een beroep op de vervolgingsuitsluitingsgrond op grond van art 54a Sr is onthouden, nu de OvJ de verdachten een bevel heeft gegeven zonder dat daar een machtiging van de RC aan ten grondslag lag. Oordelend op de grondslag van de tenlastelegging komt het hof tot de vaststelling dat het bepaalde in art. 54a Sr niet ziet op de gedraging die primair aan verdachten is tenlastegelegd. Naar het oordeel van het hof heeft de eerste rechter de officier van justitie ten aanzien van het primair tenlastegelegde ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Volgt terugwijzing naar de rechtbank.


Categorie├źn: nocategory