Hof Leeuwarden 21 mei 2010 (koelvitrine), LJN BM6028 (ECLI:NL:GHLEE:2010:BM6028)Hof Leeuwarden 21 mei 2010 (koelvitrine), ECLI:NL:GHLEE:2010:BM6028, LJN
**BM6028**

Verdachte had bakkerij-inventaris, waaronder een koelvitrine, in huurkoop. Huurkoopovereenkomst werd ontbonden terwijl nog niet het hele bedrag was afgelost, dus verkoper behoudt eigendom.


Verdachte heeft ter terechtzitting van het hof erkend dat zij een tot bedoelde inventaris behorende koelvitrine op Marktplaats.nl heeft gezet. Het is een feit van algemene bekendheid dat met Marktplaats.nl wordt bedoeld de site op internet waarop nieuwe en gebruikte goederen te koop aangeboden worden.


Het hof is van oordeel dat verdachte, door aldus te handelen – terwijl zij daartoe contractueel niet gerechtigd was – als heer en meester over het goed heeft beschikt. Dat verdachte in de (onjuiste) veronderstelling verkeerde dat het goed haar eigendom was, doet aan dit oordeel niets af. Zij heeft (voorwaardelijk) opzet op de verduistering gehad. Verdachte heeft klaarblijkelijk onvoldoende acht geslagen op voornoemd contractueel vastgelegde eigendomsvoorbehoud en zodoende willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard, dat zij door haar handelen het goed, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich zou toe-eigenen.


Volgt veroordeling tot een geheel voorwaardelijke boete van € 250.


Categorieën: nocategory, Online veilingen-marktplaats, Strafrecht

Tags: , , , , ,