Hof Leeuwarden 21 september 2010 (Cleaning Services), LJN BN8260 (ECLI:NL:GHLEE:2010:BN8260)

 

Hof Leeuwarden 21 september 2010 (Cleaning Services), ECLI:NL:GHLEE:2010:BN8260, LJN BN8260
Geïntimeerden was in een eerder vonnis bevolen om het gebruik van de naam “Cleaning Service” te staken en gestaakt te houden, door onder meer de website
http://sites.google.com/site/cleaningservicegroningen
voor het publiek onbereikbaar te maken.

Appellanten wensen ingang te doen vinden dat het gebruik van de naam Cleaning Service (met of zonder s) op webpagina’s van derden die een doorverwijzing bevatten naar www.cleaningservices.2ya.com – naar het hof begrijpt de website van geïntimeerde – te beschouwen is als gebruik door geïntimeerde dat valt onder het verbod. Het hof overweegt dat zonder nadere onderbouwing, die evenwel ontbreekt, niet valt in te zien hoe dit gebruik dat derden van deze naam maken te kwalificeren is als gebruik van de naam Cleaning Service(s) door geïntimeerden.
Voor zover appellanten hebben willen betogen dat het gebruik van de naam Cleaning Service(s) op webpagina’s van derden (waaronder ilocal.nl, glazenwasser-info.nl, zoekeenmannetje.nl en marktnet.nl) aan geïntimeerde moet worden toegerekend omdat hij in staat is de naam te laten verwijderen, overweegt het hof dat appellanten daartoe, in het licht van de gemotiveerde betwisting van geïntimeerde, te weinig gesteld hebben.

 

Categorieën: Executiegeschillen, Hyperlinks, nocategory

Tags: , , , ,