Hof Leeuwarden 22 juli 2005 (random reader Rabobank), LJN AT9779. (ECLI:NL:GHLEE:2005:AT9779)Hof Leeuwarden 22 juli 2005 (random reader Rabobank),
ECLI:NL:GHLEE:2005:AT9779, LJN
AT9779,
ECLI:NL:GHLEE:2005:AT9779, LJN AT9779">korte inhoud.

Aan een belanghebbende is op 29 mei 2004 een verzuimboete van € 140,– (gelijk aan het 5% van de verschuldigde belasting) opgelegd wegens te late betaling van de omzetbelasting over het tijdvak 1 januari 2004 tot en met 31 maart 2004. De omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2004 ten bedrage van € 2.815,– werd pas op 3 mei 2004 betaald. Deze betaling was niet op tijd. Er is een geschil ontstaan tussen beide partijen op de vraag of de verzuimboete terecht aan belanghebbende is opgelegd. Belanghebbende beweert dat de inspecteur ten onrechte geen rekening houdt met de omstandigheid dat op 29 april 2004 betaling via internet niet mogelijk was als gevolg van een defecte random-reader van de Rabobank. Belanghebbende heeft vervolgens door middel van een spoedopdracht de betaling gedaan.

Op grond van het bepaalde in artikel 67c AWR juncto paragraaf 23, aanhef en onder 1, 2 en 4 van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 is de boete terecht opgelegd. De omstandigheid dat de random-reader dienst weigerde is een omstandigheid welke ligt in de risicosfeer van belanghebbende en staat aan het opleggen van de onderhavige boete niet in de weg.


Categorieën: Belastingrecht, nocategory, Risicoverdeling bij technisch falen

Tags: , ,