Hof Leeuwarden 22 maart 2005 (temporary internet files), LJN AT6636. (ECLI:NL:GHLEE:2005:AT6636)
Hof Leeuwarden 22 maart 2005 (temporary internet files), LJN AT6636. (ECLI:NL:GHLEE:2005:AT6636)

Ten aanzien van verdachte is bewezen verklaard dat hij in de periode van 1 november 2002 tot en 7 oktober 2003 te Kollumerzwaag, meerdere malen telkens één afbeelding van seksuele gedragingen, bij welke afbeelding telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, was betrokken telkens heeft verspreid en in bezit heeft gehad, hebbende verdachte toen aldaar A) de hieronder nader omschreven afbeelding(en) verzonden naar de (internet) MSN-Group


Categorieën: nocategory