Hof Leeuwarden 22 mei 2012 (Stokke – Marktplaats), LJN BW6296 (ECLI:NL:GHLEE:2012:BW6296)Hof Leeuwarden 22 mei 2012 (Stokke – Marktplaats), ECLI:NL:GHLEE:2012:BW6296, LJN BW6296


Conflict over namaak Stokke stoelen die via marktplaats.nl verkocht worden.


Hof: Marktplaats speelt geen actieve, maar een neutrale rol tussen haar klanten-verkopers en de potentiële kopers. Zij levert derhalve een opslagdienst (hosting-dienst) als bedoeld in art. 6:196c lid 4 BW.


Marktplaats handelt prompt om inbreukmakende Stokke-advertenties verwijderen zodra zij daarvan kennis heeft gekregen of had behoren te krijgen, dus kan Marktplaats zich als host in de zin van artikel 6:196c lid 4 BW (artikel 14 Reh) met vrucht op de vrijwaring van dat artikel beroepen.


De primaire vorderingen leveren voor Stokke tamelijk geringe voordelen op (een besparing van enkele honderden euro’s per jaar, voorkoming van plaatsing van een beperkt aantal inbreukmakende advertenties), terwijl daaraan voor Marktplaats – die geen profijt trekt van de inbreukmakende advertenties – aanmerkelijke, althans aanmerkelijk grotere, nadelen zijn verbonden (kostenverhoging, devaluatie van de aantrekkelijkheid van de door haar aangeboden dienst). Dit brengt het hof tot de conclusie dat die vorderingen niet in een redelijke verhouding staan tot het daarmee nagestreefde doel.


Omdat Marktplaats zelf geen auteursrechtinbreuk heeft gepleegd en ook niet anderszins onrechtmatig jegens Stokke heeft gehandeld en omdat Marktplaats bovendien een host in de zin van artikel 6:196c lid 4 BW is die zich met vrucht op de vrijwaring van dat artikel kan beroepen, is ook Stokke´s schadevordering niet toewijsbaar.


Categorieën: Auteursrecht, Doorgeven NAW-gegevens, nocategory, Notice-and-take-down, Online veilingen-marktplaats, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , , , , , , ,