Hof Leeuwarden 23 juli 2003 (gratiz hoger beroep), LJN AI0388 (ECLI:NL:GHLEE:2003:AI0388)
Hof Leeuwarden 23 juli 2003 (gratiz hoger beroep), LJN AI0388 (ECLI:NL:GHLEE:2003:AI0388)

Naar het oordeel van het hof wordt de kern van het gedeponeerde woordmerk ‘www.gratiz.nl’ gevormd door het woord ‘gratiz’. Dit woord is puur beschrijvend en kan reeds daarom niet dienen om de waren en/of diensten van de onderneming van [appellant] te onderscheiden, hetgeen in art. 1, eerste volzin, van de Een-vormige Beneluxwet op de merken toch als voorwaarde aan een individueel merk wordt gesteld. De rechtbank heeft derhalve terecht beslist dat het depot van het woordmerk ‘www.gratiz.nl’ nietig is en de doorhaling daarvan bevolen.


Categorie├źn: nocategory