Hof Leeuwarden 24 april 2007 (Wakker Dier hoger beroep), LJN BA4013. (ECLI:NL:GHARN:2007:BA4013)
Hof Leeuwarden 24 april 2007 (Wakker Dier hoger beroep), LJN BA4013. (ECLI:NL:GHARN:2007:BA4013)

In de kern weergegeven gaat het in de onderhavige procedure om de vraag of appellant al dan niet op objectief redelijke grond Wakker Dier en haar "aangeslotenen en/of medewerkers" publiekelijk in verband heeft gebracht met (daden van) terrorisme, van de beantwoording van welke vraag afhangt of de in de eerste aanleg uitgesproken veroordelingen in hoger beroep in stand dienen te worden gehouden. [..] Het hof overweegt hieromtrent dat uit hetgeen [appellant] ter toelichting op de grief naar voren heeft gebracht ter ondersteuning van zijn opvatting, niet kan worden afgeleid dat mede uit het KLPD-rapport voortvloeit dat Wakker Dier in verband dient te worden gebracht met terrorisme.


Categorie├źn: nocategory