Hof Leeuwarden 28 september 2012, (Advocaat vs. leverancier), LJN BX8636 (ECLI:NL:CRVB:2012:BX9636)

Hof Leeuwarden 28 september 2012, (Advocaat vs. leverancier), ECLI:NL:CRVB:2012:BX9636
Appelante wilde voor haar kantoren, gelegen op verschillende locaties, een stabiele datacommunicatie-omgeving met de mogelijkheid voor verdere groei. Na een lange periode van implementatie en configuratie bleven problemen bestaan. Appelante weigert te betalen en eist ontbinding van de overeenkomst. Bij de beoordeling wat partijen van elkaar mochten verwachten is de offerte van belang. In onderhavig geschil werd daarin duidelijk gewezen op hetgeen geleverd zou gaan worden alsmede op de onzekerheden. Ook van belang is dat appelante het protocol van acceptatie heeft ondertekend. Uit de verschillende mailwisselingen omtrent klachten leidt het hof niet af dat leverancier ondeugdelijk heeft gehandeld, sterker het getuigd van snelle oplossingen van de kant van leverancier. Appelante heeft gedurende de periode zelf keuzes gemaakt die ingingen tegen het advies van leverancier, hierdoor kan appelante bepaalde storingen niet op leverancier afschuiven. Dat uiteindelijk door een derde de problemen in een handomdraai werden opgelost leidt voor het hof tot de conclusie dat de problemen klaarblijkelijk te overzien waren en ook dat de configuratie zelf blijkbaar in orde was en derhalve een algehele ontbinding niet rechtvaardigen.

Categorie├źn: Verbintenissenrecht

Tags: , ,