Hof Leeuwarden 29 mei 2012 (distributiebeleid Auping), LJN BW7193 (ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7193)Hof Leeuwarden 29 mei 2012 (distributiebeleid Auping), ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7193, LJN BW7193


Hoger beroep van Vz. Zwolle-Lelystad 29 december 2011, ECLI:NL:GHLEE:2012:BW7193, LJN BV1085. Matrassenfabriek Auping heeft distributieovereenkomst met eisers opgezegd. Voor zover voor internetrecht van belang: Dat de feitelijke grond voor de opzegging eerder gezocht moet worden in de verleende internetkortingen acht het hof daarentegen vooralsnog niet aannemelijk geworden. Het hof verwerpt overigens het betoog van Auping dat de internetkortingen in het geheel geen voorwerp vormen van het hoger beroep. Op grond van de overgelegde bewijsstukken acht het hof evenwel de kans dat de bodemrechter tot het oordeel zou komen dat in dit geval Auping primair als gevolg van druk van andere distributeurs tot opzegging van genoemde internetdealers is overgegaan, niet zeer groot. Weliswaar is voldoende aannemelijk gemaakt dat een enkele dealer zich wel eens tot Auping heeft gericht met het verzoek tegen deze internetleveranciers op te treden, doch niet blijkt dat dit voor Auping reden is geweest om genoemde dealers op te zeggen. Het hof onderschrijft op dit onderdeel de analyse van de voorzieningenrechter van de getuigenverklaringen die zijn afgelegd in het voorlopig getuigenverhoor. Dat Auping nog een aantal van de (grote) internetverkopers als dealer heeft opgezegd, geeft wellicht te denken, maar levert niet het vereiste bewijs op.


Categorie├źn: Handelsrecht, nocategory

Tags: , , , ,