Hof Leeuwarden 3 april 2012 (TRI), LJN BW0825 (ECLI:NL:GHARN:2012:BW0825)Hof Leeuwarden 3 april 2012 (TRI), ECLI:NL:GHARN:2012:BW0825, LJN BW0825


Geïntimeerde is op staande voet ontslagen door appellante TRI, wegens vermeende ontvreemding uit het magazijn van TRI. Dit zou blijken uit marktplaats-advertenties waarin die spullen te koop aan werden geboden.


Ook indien komt vast te staan dat de via Marktplaats aangeboden zaken daadwerkelijk van TRI afkomstig zijn, en dat deze door iemand die in geïntimeerdes straat (die naar hij onweersproken heeft gesteld meer dan 300 huizen telt) woont en/of iemand die in geïntimeerdes digitale vriendenkring voorkomt en/of iemand die net als geïntimeerde zogenaamde Defqon kaartjes verkocht zijn verhandeld, dan rechtvaardigt dat zonder nadere onderbouwing, die hier ontbreekt, nog niet de conclusie dat de bewuste zaken door geïntimeerde uit het magazijn werden ontvreemd.


Het gegeven dat de advertenties zo snel na geïntimeerdes ontslag van het internet bleken te zijn gehaald, is onvoldoende om hem als vermoedelijke dader te brandmerken; zonder nadere onderbouwing valt niet in te zien dat zulks niet geheel en al op toeval berust.


Aldus is de stelling dat geïntimeerde zich schuldig heeft gemaakt aan ontvreemding, ook indien hetgeen daartoe wordt aangevoerd in samenhang en in onderling verband wordt bezien, naar het oordeel van het Hof onvoldoende onderbouwd. Daarmee is de aan het ontslag ten grondslag gelegde dringende reden niet komen vast te staan.


Categorie├źn: Arbeidsrecht, nocategory, Online veilingen-marktplaats

Tags: , , , ,