Hof Leeuwarden 3 februari 2011 (geen realiteit), LJN BP3019 (ECLI:NL:GHLEE:2011:BP3019)Hof Leeuwarden 3 februari 2011 (geen realiteit), ECLI:NL:GHLEE:2011:BP3019, LJN BP3019

Een internationaal onderzoek naar de vervaardiging, verspreiding en afname van kinderporno heeft ertoe geleid dat er bij verdachte een aanzienlijke hoeveelheid kinderpornografische foto’s en filmbestanden is aangetroffen. Het betrof, gelet op de zeer jeugdige leeftijd van de betrokken jongens en meisjes en de aard van de handelingen en gedragingen, deels materiaal van zeer ernstige aard. Verdachte bleek voornoemde afbeeldingen niet alleen in zijn bezit te hebben gehad, maar zich ook schuldig te hebben gemaakt aan de verspreiding ervan. Nadat verdachte via zogenoemde ‘no-nude sites’ in aanraking was gekomen met kinderporno – hetgeen hem naar eigen zeggen nieuwsgierig maakte en seksueel prikkelde – is hij actief op zoek gegaan naar meer en verdergaand materiaal. Verdachte heeft zich vervolgens aangesloten bij een internetforum dat hem de toegang tot dergelijke kinderporno bood. De leden van dit forum werden geacht regelmatig kinderpornografisch materiaal op de site te plaatsen, aan welke voorwaarde verdachte meermalen heeft voldaan.


Het hof kan niet goed begrijpen en acht ook niet geloofwaardig dat verdachte de afbeeldingen die hij heeft verzameld en verspreid, al die tijd zou hebben gezien als niet op de werkelijkheid gebaseerd ("geen realiteit", "naar een film kijken"). Mede in aanmerking genomen de aandacht die in de media sedert jaren aan kwesties rondom seksueel misbruik van kinderen wordt besteed, kan het immers niet anders of het besef dat in/op het bij verdachte aangetroffen materiaal daadwerkelijk kinderen, soms zelfs zeer jeugdige, ernstig werden misbruikt, moet bij hem zijn doorgedrongen. Desalniettemin is aan het delict pas een einde gekomen door het onderzoek naar het internationale kinderporno-netwerk.


Volgt veroordeling tot 23 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk.


Categorie├źn: Kinderporno, nocategory

Tags: , , ,