Hof Leeuwarden 4 mei 2010 (M. Thomas hoger beroep), LJN BM3169 (ECLI:NL:GHLEE:2010:BM3169)Hof Leeuwarden 4 mei 2010 (M. Thomas hoger beroep), ECLI:NL:GHLEE:2010:BM3169, LJN
**BM3169**

Belediging: Het plaatsen van een (privé)filmpje waarop een persoon naakt te zien is, is als zodanig en op zichzelf niet te beschouwen als het beledigen bij afbeelding. Voor het antwoord op de vraag of sprake is van belediging, is van belang in welke context het filmpje is geplaatst en/of wat het karakter is van de (naakt)beelden op het filmpje, in het bijzonder op welke wijze de beelden de persoon weergeven.


Auteursrechtinbreuk: Verdachte heeft de foto’s geplaatst op MSN in “gedeelde mappen” van zes contactpersonen van verdachte. Deze beperkte kring van personen acht het hof van te geringe omvang om te kunnen spreken van openbaarmaking in de zin van art. 31 Aw. De strekking van de Auteurswet is er op gericht het commerciële belang van de auteursgerechtigde te beschermen.


Openbaarmaking portret: het hof is van oordeel, dat met het plaatsen door verdachte van foto’s van [benadeelde] in gedeelde, voor zes contactpersonen toegankelijke, mappen – en het aldus aan derden ter beschikking stellen van de foto’s – wel sprake is van openbaarmaking in de zin van art. 35 Aw.. Daartoe overweegt het hof dat het bij dit feit gaat om de schending van het portretrecht van [benadeelde]. Daarbij spelen niet alleen commerciële belangen een rol maar ook privacy-belangen van de geportretteerde.


Uit het verhandelde ter zitting van het hof is aannemelijk geworden, dat verdachte niet uit commerciële overwegingen het filmpje op internet heeft geplaatst, maar in een onbezonnen melige bui. De foto’s heeft verdachte geplaatst in voor een beperkt aantal contactpersonen toegankelijke gedeelde mappen zonder zich daarbij het gevaar van verdere verspreiding te realiseren.


Volgt veroordeling tot 30 uur werkstraf en 250 euro boete.


Categorieën: Auteursrecht, Belediging (strafrecht), Chat, Filmpjes op internet, nocategory, Portretrecht

Tags: , , , , , , , , , ,