Hof Leeuwarden 5 september 2011 (marktplaats oplichting), LJN BT1911 (ECLI:NL:GHLEE:2011:BT1911)Hof Leeuwarden 5 september 2011 (marktplaats oplichting), ECLI:NL:GHLEE:2011:BT1911, LJN BT1911

Verdachte heef zich via de website marktplaats.nl schuldig gemaakt aan oplichting. Zij heeft vijftien personen bewogen tot het overmaken van geldbedragen naar haar bankrekening, waarna zij haar kant van de gesloten overeenkomst, het leveren van een goed, opzettelijk en volgens een vooropgezet plan, niet nakwam. De daarbij telkens gehanteerde modus operandi valt genoegzaam af te leiden uit de hiervoor opgenomen bewezenverklaring. Het hof rekent het de verdachte aan dat zij ernstig misbruik heeft gemaakt van de betrekkelijk anonieme en (daardoor) moeilijk controleerbare wijze, waarop handel via internet nu eenmaal doorgaans verloopt. Uitgangspunt bij een website als marktplaats.nl is dat kopers en – met name – verkopers integer handelen en hun toezeggingen wederzijds nakomen. Verdachte heeft de betrokken kopers bedrogen en hun vertrouwen beschaamd.


Verdachte heeft ten overstaan van verbalisanten verklaard dat zij bij het begaan van het bewezen verklaarde niet zozeer werd gedreven door geldgebrek als wel door een behoefte aan spanning. Gevaar voor herhaling lijkt daarom niet denkbeeldig.


Volgt veroordeling tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, 120 uren werkstraf en schadevergoeding aan benadeelden.


Categorie├źn: nocategory, Online veilingen-marktplaats, Oplichting

Tags: , , , , , , ,