Hof Leeuwarden 8 juni 2010 (Stokke vs. Marktplaats tussenarrest), IEPT20100608Hof Leeuwarden 8 juni 2010 (Stokke vs. Marktplaats tussenarrest), IEPT 20100608

Tussenarrest in hoger beroep tegen Rechtbank Zwolle-Lelystad 3 mei 2006, LJN AW6288 en Rechtbank Zwolle 14 maart 2007, LJN BA4950, over inbreukmakende kinderstoelen die op martkplaats.nl worden aangeboden. Het hof oordeelt voorlopig dat naar Nederlands recht onder meer sprake kan zijn van een onrechtmatige daad van Marktplaats indien zij (stelselmatig) ondanks aanmeldingen van de rechthebbenden niet overgaat tot directe verwijdering van de desbetreffende inbreukmakende advertenties. Zaak wordt verwezen naar de rol.


Categorie├źn: Auteursrecht, Merkenrecht, nocategory, Notice-and-take-down

Tags: , , , , ,