Hof Leeuwarden 8 november 2006 (Palet), LJN AZ2039. (ECLI:NL:GHLEE:2006:AZ2039)
Hof Leeuwarden 8 november 2006 (Palet), LJN AZ2039. (ECLI:NL:GHLEE:2006:AZ2039)

Vooropgesteld dient te worden dat naar het oordeel van het hof het enkele gebruik van de domeinnaam paletgroep.info niet voldoende is om onrechtmatigheid jegens Palet aan te kunnen nemen. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Het is aan Palet om dergelijke omstandigheden te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken. Palet heeft in dit geval onder meer gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar. Wat betreft het door Palet gestelde verwarringsgevaar is het hof van oordeel dat dit niet ontstaat door het enkele voeren van een website met als domeinnaam paletgroep.info. Weliswaar lijkt deze domeinnaam sterk op de domeinnaam waaronder Palet een website voert, namelijk paletgroep.nl, en is daarin de handelsnaam van Palet opgenomen, thans daargelaten of Palet mede opereert onder de handelsnaam Paletgroep (zie toelichting grief II), doch hiermee is het verwarringsgevaar niet gegeven. Het hof is derhalve voorshands van oordeel dat in dit geval de inhoud van de litigieuze website mede bepalend is voor de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar.


Categorie├źn: Merkenrecht, nocategory