Hof ‘s-Gravenhage 10 februari 2006 (DDoS aanvallen tegen overheid), LJN AV1449, AV1451 en AV1452. (ECLI:NL:GHSGR:2006:AV1449)
Hof ‘s-Gravenhage 10 februari 2006 (DDoS aanvallen tegen overheid), LJN AV1449, AV1451 en AV1452. (ECLI:NL:GHSGR:2006:AV1449)

De verdachte heeft zich alleen, dan wel samen met één of meerdere mededaders schuldig gemaakt aan het onbereikbaar en onbruikbaar maken van servers en websites door middel van DDoS-aanvallen. Daarbij heeft de verdachte niet alleen de beoogde servers en websites getroffen, maar ook andere diensten die daarvan afhankelijk waren. Het bewezenverklaarde handelen heeft grote financiële schade veroorzaakt en de betrokkenen voor kortere of langere tijd ernstig gehinderd in hun bedrijfsvoering of andere internetgerelateerde bezigheden. Tegen een dergelijk gebruik van de computertechniek als slagwapen moet naar het oordeel van het hof streng worden opgetreden. Het hof wenst in deze voorts te benadrukken dat ook het sterk toenemende sociaal-economische belang van de informatie- en communicatietechnologie en het grote maatschappelijke belang van het internet en daarmee samenhangende toepassingen het noodzakelijk maken dat tegen misdrijven als de onderhavige streng wordt opgetreden.


Categorie├źn: Computercriminaliteit, nocategory