Hof ‘s-Gravenhage 11 maart 2004 (gratis internet voor scholen), LJN AO5399. (ECLI:NL:GHSGR:2004:AO5399)
Hof ‘s-Gravenhage 11 maart 2004 (gratis internet voor scholen), LJN AO5399. (ECLI:NL:GHSGR:2004:AO5399)

In dit geding hebben nl.tree c.s., kort aangeduid, gevorderd primair (…) KPN, XS4ALL Holding B.V. en XS4ALL Internet B.V., op straffe van dwangsommen, (i) te verbieden het op of omstreeks 23 september 2003 publiekelijk bekend gemaakte aanbod om drie jaar gratis (breedband) internet aan scholen te leveren gestand te doen of daartoe enige voorbereiding te treffen, alsmede te gebieden iedere verwijzing en bekendmaking van het aanbod achterwege te laten, (…) (…) (iv) te verbieden onderwijsinstellingen in Nederland aanbiedingen te doen voor internettoegang en/of internetdiensten tegen een prijs die lager is dan de kosten die zij zou maken bij inkoop van de voor deze diensten noodzakelijke groothandelsdiensten op het netwerk dat toebehoort aan ondernemingen van het KPN-concern. (…)


Categorie├źn: Mededingingsrecht, nocategory