Hof ‘s-Gravenhage 11 november 2009 (echtpaar), LJN BK2957 (ECLI:NL:GHSGR:2009:BK2957)
Hof ‘s-Gravenhage 11 november 2009 (echtpaar), LJN BK2957 (ECLI:NL:GHSGR:2009:BK2957)

Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft op woensdag 11 november 2009 een echtpaar veroordeeld voor het plegen van terroristische misdrijven. Het echtpaar maakte onderdeel uit van een organisatie met een terroristisch oogmerk. De man en vrouw hebben van het gerechtshof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen welke gelijk is aan de periode die ze in voorarrest zaten, respectievelijk 104 en 74 dagen. De ernst van de feiten rechtvaardigt op zich zelf gevangenisstraffen van 2 respectievelijk 1 jaar. Het hof is echter tot een lagere straf gekomen, omdat rekening is gehouden met verschillende factoren


Categorieën: nocategory