Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011 (Innoweb – Wegener), LJN BP7083 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7083)Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011 (Innoweb – Wegener), ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7083, LJN BP7083

Tussenarrest. De zoekmachine van GasPedaal doorzoekt de occasionverzameling van AutoTrack "realtime", dat wil zeggen op het moment dat een gebruiker van GasPedaal een zoekopdracht geeft. Van een aantal exploitanten van andere websites, waarin zij zoekt, krijgt Innoweb op grond van gemaakte afspraken periodiek gegevensbestanden, die zij kopieert. Na een zoekopdracht zoekt zij dan in het gekopieerde bestand. Ook algemene zoekmachines, zoals Google kopiëren eerst websites geheel of gedeeltelijk en zoeken bij een zoekopdracht in het eigen gekopieerde bestand. In het onderhavige geval is dus sprake van een andere werkwijze dan bij Google en dan Innoweb volgt ten aanzien van bestanden van exploitanten waarmee zij afspraken heeft. Inbreuk op databankenrecht?


Het Hof is voornemen een 14-tal prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU, en geeft partijen gelegenheid zich daarover uit te laten. De vragen hebben o.m. betrekking op de leden 1 en 5 van art. 7 van de Databankenrichtlijn, op hergebruik, realtime doorzoeken, herhaaldelijk en systematisch hergebruiken, en de betekenis van het begrip “systematisch”.


Categorieën: Databankenrecht, nocategory, Zoekmachine

Tags: , , , ,