Hof ‘s-Gravenhage 16 november 2010 (smaadschrift Balkenende), LJN BO4035 (ECLI:NL:GHSGR:2010:BO4035)Hof ‘s-Gravenhage 16 november 2010 (smaadschrift Balkenende), ECLI:NL:GHSGR:2010:BO4035, LJN BO4035


De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan smaadschrift jegens minister-president Balkenende door bewerkte foto’s op internet te plaatsen, waarop de minister-president onder meer met hitlersnorren en hakenkruizen werd afgebeeld. Tevens heeft de verdachte een bijbehorende tekst op internet geplaatst, waarin de minister-president met Adolf Hitler werd vergeleken. Met deze handelwijze heeft de verdachte de eer en goede naam aangetast van minister-president Balkenende.


Individuele gezagsdragers kunnen niet worden aangemerkt als het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling zoals bedoeld in artikel 267, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. De in de tenlastelegging genoemde hoedanigheid van minister-president dient naar het oordeel van het hof te worden aangemerkt als ambtenaar in de zin van artikel 84 van het Wetboek van Strafrecht.


Strafvermindering wegens overschrijding redelijke termijn, veroordeling tot 50 uur werkstraf en 1 week gevangenisstraf.


Categorieën: Filmpjes op internet, Foto's, nocategory, Smaadschrift, Uitingsdelicten

Tags: , , , , , , ,