Hof ‘s-Gravenhage 17 januari 2012 (Yellow Pages), LJN BV3748 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3748)Hof ‘s-Gravenhage 17 januari 2012 (Yellow Pages), ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3748, LJN BV3748


Voor zover voor internetrecht van belang: Het Hof is van oordeel dat het enkele in de lucht houden van een website met een naam waarin een merk voorkomt, onvoldoende is om normaal gebruik van dat merk aan te nemen. Dat is immers onvoldoende om voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Daarvan kan in beginsel slechts sprake zijn als het publiek de website ook bezoekt en het gebruik van (de merken in) de domeinnaam ook aanmerkt als merkgebruik. Om dat te bereiken zijn in het algemeen meer inspanningen (zoals bijvoorbeeld het verwijzen naar die website) nodig dan het enkel bereikbaar doen zijn van een website. Bij beschrijvende aanduidingen als gele bladzijden, pages jaunes en gelbe seiten ligt bovendien niet snel voor de hand dat het publiek deze (tevens) als merk zal opvatten.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Merkenrecht, nocategory

Tags: , , ,