Hof ’s-Gravenhage 19 april 2011 (H&M vs. G-Star), LJN BQ2113 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ2113)Hof ’s-Gravenhage 19 april 2011 (H&M vs. G-Star), ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ2113, LJN BQ2113


Voor zover voor internetrecht van belang: H&M AB verkoopt via haar website in Nederland kleding, althans biedt deze aan. Dat de onderhavige H&M-jeans (nog) niet via de website te koop zijn aangeboden, heeft G-Star niet weersproken en overigens blijkt dit ook uit een rapport van bevindingen. Dit betekent echter nog niet dat geen sprake kan zijn van dreiging van inbreuk, zoals H&M c.s. lijken te stellen. Het hof acht voorshands aannemelijk dat daarvan sprake is, nu het de bedoeling is dat alles wat in de winkels wordt verkocht ook via de website wordt aangeboden en kan worden aangeschaft.


Categorieën: Auteursrecht, E-commerce, nocategory

Tags: , , ,