Hof ’s-Gravenhage 19 februari 2010 (Byblos), LJN BL0024 (ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0024)Hof ’s-Gravenhage 19 februari 2010 (Byblos),
ECLI:NL:GHSGR:2010:BL0024, LJN
BL0024
Het hof overweegt dat Byblos niet heeft weersproken dat zij nog steeds pakketreizen aanbiedt aan consumenten via (onder meer) haar internetsite en dat zij derhalve reisorganisator is in de zin van artikel 7:500 lid 1, aanhef en sub a BW. Voorts is gebleken dat Byblos weliswaar het SGR-lidmaatschap heeft aangevraagd, maar dat lidmaatschap nog niet heeft verkregen en derhalve nog geen maatregelen heeft getroffen ter bescherming van de reiziger als bedoeld in artikel 7:512 lid 1 BW. Het hof is van oordeel dat Byblos, zolang zij het SGR-lidmaatschap nog niet heeft verkregen, de voorschriften van artikel 7:512 BW op structurele wijze overtreedt. Daarmee kan zij schade toebrengen aan de collectieve belangen van consumenten, zodat sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 1.1 Whc.


Categorieën: E-commerce, nocategory

Tags: , , , , ,