Hof -s-Gravenhage 2 maart 2010 (MyLastMANinfo), LJN BL9874 (ECLI:NL:GHSGR:2010:BL9874)Hof -s-Gravenhage 2 maart 2010 (MyLastMANinfo),
ECLI:NL:GHSGR:2010:BL9874, LJN
BL9874

Executiegeschil met betrekking tot het openen en in stand houden van de website met de domeinnaam MyLastMANinfo.com, in strijd met vonnis van voorzieningenrechter Rotterdam van 15 februari 2005. Heeft appellant zodanig middellijk of onmiddellijk belang of zeggenschap dat hij het in zijn macht heeft de overtreding van de getroffen voorzieningen te bewerkstelligen of te voorkomen?


In dat kader is wel degelijk van belang dat appellant, hoewel het hof voorshands aannemelijk acht dat hij als voorzitter van de raad van bestuur stemrecht had, de drie andere stemmen tegen zich moest laten gelden. De omstandigheid dat de andere leden van het bestuur zijn echtgenote en kinderen waren, doet daaraan niet (zonder meer) af. Ook het hebben van 40% van de aandelen rechtvaardigt niet zonder meer de conclusie dat appellant beslissingsmacht had.

Dit leidt echter nog niet tot de door appellant gewenste conclusie. Hij heeft immers niet bestreden dat hij (als enig aandeelhouder en bestuurder) ten tijde van het openen van de gewraakte website wél een doorslaggevend belang en/of doorslaggevende zeggenschap had in NHG Trans International B.V. Uit de inhoud van de stukken die door MAN zijn overgelegd blijkt dat een "zonecontact" de verbinding tussen een domeinnaam en het internet kan verbreken en de inhoud van de website kan wijzigen. Appellant heeft dat niet bestreden. Appellant was derhalve (door middel van zijn belang en zeggenschap in NHG Trans International B.V.) als zonecontact wél betrokken bij het openen en in stand houden van de gewraakte website.


Categorie├źn: Executiegeschillen, nocategory, Verantwoordelijkheid voor website

Tags: , ,