Hof ‘s-Gravenhage 2 mei 2012 (Ado-speler), LJN BW4468 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BW4468)Hof ‘s-Gravenhage 2 mei 2012 (Ado-speler), ECLI:NL:GHSGR:2012:BW4468, LJN BW4468

Na wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax werd tijdens een feest antisemitische leuzen gescandeerd. Op een filmpje op YouTube is te zien dat beklaagde, staande op een verhoging en gebruikmakend van een microfoon, aan dat scanderen deelneemt.


Het hof is van oordeel dat de gebezigde bekritiseerde uitlatingen onder omstandigheden een strafbaar feit kunnen opleveren, maar dat in voorkomende gevallen deze telkens dienen te worden beoordeeld in samenhang met moment, plaats en intensiteit, alsmede in de context van de gebeurtenis, derhalve gelet op alle omstandigheden van het voorval.

Hoewel voor een strijdkreet ná het behalen van de overwinning in de wedstrijd naar het oordeel van het hof geen aanleiding zou hoeven te zijn acht het hof aannemelijk geworden dat beklaagde niet de intentie had om Joden te beledigen of tot haat aan te zetten jegens het Joodse volk en dat zijn uitlating is gedaan tijdens de overwinningsroes na het verslaan van Ajax.

De intentie van beklaagde is evenwel niet doorslaggevend voor de beoordeling. Beklaagde had zich bewust moeten zijn van de aanmerkelijke kans, dat zijn uitlatingen door anderen beledigend of bedreigend kunnen worden opgevat en kunnen aanzetten tot haatgevoelens.

Bovendien trad beklaagde prominent op in zijn rol als gevierd sterspeler en had hij ermee rekening kunnen houden, dat zijn optreden als aanmoedigend zou worden ervaren door de supporters en gefotografeerd of gefilmd zou worden.

Het hof heeft bij de afweging van alle omstandigheden acht geslagen op het feit dat beklaagde publiekelijk zijn spijt heeft betuigd en dat tegen hem strafmaatregelen zijn getroffen door zijn werkgever en de KNVB, bestaande uit een aanzienlijke financiële sanctie, een schorsing voor vijf wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk en een leerstraf.

Het hof is, gelet op de gegeven omstandigheden, de context waarin de feiten hebben plaatsgevonden en op de strafmaatregelen die tegen beklaagde zijn genomen, van oordeel dat een opdracht tot strafvervolging van beklaagde in deze zaak niet gegeven hoeft te worden.


Categorieën: Discriminatie, Filmpjes op internet, haat opruiïng, nocategory

Tags: , , , , , ,