Hof ’s-Gravenhage 23 juli 2013 (Zumba), ECLI:NL:GHDHA:2013:2585Hof ’s-Gravenhage 23 juli 2013 (Zumba), ECLI:NL:GHDHA:2013:2585

Conflict over gebruik van merknaam Zumba door appellant. Appellant heeft het oordeel van de voorzieningenrechter dat appellant door het gebruik van de domeinnaam, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, niet hebben bestreden. Daarvan uitgaande is sprake van merkinbreuk.


Wat betreft het gebruik van het merk ZUMBA als metatag op laatstgenoemde website, geldt hetzelfde.


Met betrekking tot Twitter-berichten: Nog daargelaten dat het hof voorshands aannemelijk acht dat appellant geen toegang meer tot dit Twitter-account kan krijgen nu, zoals appellant onbetwist heeft gesteld, het laatste bericht dateert van 18 maart 2010 en appellant inmiddels gebruik maakt van het betreffende twitter-account, is de omstandigheid dat tussen partijen vaststaat dat het kan voorkomen dat de houder van een twitter-account daarover niet meer kan beschikken, voldoende om aan voormeld bevel de voorwaarde te verbinden dat appellant in staat is de inhoud van het account te wijzigen.


Voor wat betreft eventueel door derden op de pagina’s/ the wall van de accounts van appellant in Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn geplaatste en te plaatsen berichten, heeft appellant niet gemotiveerd betwist dat zij deze in beginsel kan verwijderen. Zonder nadere onderbouwing van het tegendeel door appellant acht het hof voorshands aannemelijk dat dit ook geldt voor “historische gegevens”.


Dit doet er echter niet aan af dat appellant naar het voorlopig oordeel van het hof in redelijkheid eerst tot verwijdering gehouden is nadat zij op de hoogte is van door derden geplaatste berichten. Gelet daarop zal het hof het bevel in zoverre aanpassen dat het pas geldt 48 uur nadat Zumba Fitness schriftelijk (per e-mail) heeft verzocht een bericht van een derde te verwijderen.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Merkenrecht, Metatags-keywords-AdWords, nocategory, Notice-and-take-down, Sociale netwerksites, Twitter

Tags: , , , , , , , , ,