Hof ’s-Gravenhage 23 maart 2012 (Toxbot), LJN BV9836 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9836)Hof ’s-Gravenhage 23 maart 2012 (Toxbot), ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9836, LJN BV9836


Naar het oordeel van het Hof heeft de verdachte opzettelijk een stoornis in de werking van meerdere computers, zijnde geautomatiseerde werken voor de opslag of verwerking van gegevens, veroorzaakt door middel van het installeren of doen installeren van een virus op die computers. De installatie van het betreffende virus en de trojan had immers tot gevolg dat op de aldus geïnfecteerde computers bepaalde bestanden werden geplaatst, met als gevolg dat die computers niet meer werkten zoals de gebruikers van die computers op grond van door hen gegeven instructies en uitgaande van fabrieksmatige instellingen mochten aannemen. Met behulp van een virus werd de werking van een besmette computer – na een commando daartoe – aldus beïnvloed dat IP-adressen in dezelfde range werden gescand teneinde andere kwetsbare computers te zoeken, alsmede dat – zonder dat daarvoor een commando nodig was – toetsaanslagen werden opgeslagen en deze via internet werden verstuurd naar door de verdachte beheerde servers. De trojan zorgde ervoor dat aan de hostfiles van de besmette computer gegevens werden toegevoegd. Wanneer via de webbrowser bepaalde websites werden opgevraagd, zorgde de toegevoegde informatie ervoor dat de webbrowser een – niet door de gebruiker gewenste – (phishing)site toonde.


Aldus heeft de verdachte opzettelijk een stoornis in de besmette computers veroorzaakt, zodat er gemeen gevaar voor een ongestoorde dienstverlening te duchten is geweest. De verdachte heeft welbewust misbruik gemaakt van zijn kennis van informatie- en communicatietechnologie. Daarmee heeft de verdachte het vertrouwen ondermijnd dat internetgebruikers in een ongestoorde afwikkeling van creditcard- en bancaire diensten moeten kunnen stellen.


Volgt veroordeling tot 730 dagen gevangenisstraf, waarvan 405 dagen voorwaardelijk.


Categorieën: Computercriminaliteit, nocategory, Phishing

Tags: , , , , , ,