Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012 (heffing op mp3-spelers), LJN BV9880 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9880)
Hof ’s-Gravenhage 27 maart 2012 (heffing op mp3-spelers), LJN BV9880 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BV9880)

Uitvoerend kunstenaars hebben recht op een billijke vergoeding voor die apparaten waarmee voor een meer dan verwaarloosbaar gedeelte thuiskopieën worden gemaakt. Zolang de Staat de regelgeving niet aanpast, dient hij de schade die de kunstenaars daardoor lijden te vergoeden.


Categorieën: nocategory