Hof ‘s-Gravenhage 27 maart 2012, (Innoweb, Wegner ICT) LJN BW2216 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BW2216)Hof ‘s-Gravenhage 27 maart 2012 (Gaspedaal v. Autotrack), IEPT20120327


Wegener biedt via haar website
www.autotrack.nl
toegang tot een online verzameling van occasions/autoadvertenties. Deze verzameling is een databank in d zin van artikel 1, lid 1, sub a, Databankenwet en de richtlijn. Innoweb biedt via haar website
www.gaspedaal.nl
een zogenaamde dedicated meta zoekmachine aan voor te koop aangeboden auto’s. Dedicated zoekmachines zijn zoekmachines die bepaalde websites (laten) doorzoeken, meestal gericht op één of enkele thema’s; zoekmachines die gebruik maken van de zoekmachine op andere sites en die gebruikers-zoekvragen doorgeleiden naar een andere zoekmachine.


Hof heeft aangenomen dat: geen sprake is van het geheel of een substantieel deel van inhoud van de databank van Wegener in de zin van artikel 7 lid 1 van de richtlijn; geen sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 7 lid 5 van de richtlijn door het herhaald opvragen van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank van Wegener; wel sprake is van het herhaald hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank van Wegener, waarvan het cumulatief effect is dat een substantieel deel van de inhoud van de databank van Wegener ter beschikking wordt gesteld aan verschillende gebruikers van de zoekmachine van Innoweb tezamen.


Prejucidiële vragen aan Hof van Justitie met betrekking tot de uitleg van artikel 7 lid 1 van de richtlijn 96/9/EG, wat ziet op het hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een databank en of daar in onderhavig geval gezien de omstandigheden sprake van is.


Categorieën: Databankenrecht, nocategory

Tags: , , , ,