Hof ’s-Gravenhage 29 november 2011 (happy slapping), LJN BU6156 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6156)
Hof ’s-Gravenhage 29 november 2011 (happy slapping), LJN BU6156, korte inhoud (ECLI:NL:GHSGR:2011:BU6156)

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging tegen personen. Een groep jongeren, waaronder de verdachte, heeft twee meisjes omsingeld, bedreigd, geduwd, geschopt en uitgelachen. Ook zijn er sneeuwballen in de richting van en tegen de meisjes aan gegooid. Van één van de meisjes is tevens de fiets weggenomen en zij is ten val gebracht. Voor de slachtoffers is dit een angstaanjagende en intimiderende ervaring geweest. Door aldus te handelen heeft de verdachte inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de slachtoffers en daarbij gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving veroorzaakt. Daarbij komt nog dat het bewezenverklaarde feit – door een ander dan de verdachte – is gefilmd met een mobiele telefoon en dat dat filmpje later – door een ander dan de verdachte – op het internet is geplaatst. Het filmpje heeft zozeer uitgebreide media-aandacht gekregen dat de slachtoffers keer op keer werden en worden geconfronteerd met dit voor hen belastende feit. Dat de verdachte zelf geen direct geweld tegen de slachtoffers heeft gebruikt leidt naar het oordeel van het hof niet tot een – voor dit feit – lagere straf, zoals door de raadsvrouw bepleit. De verdachte had wel de intentie om geweld te gebruiken. Hij heeft immers een ‘sliding’ ingezet tegen een van de slachtoffers, kennelijk teneinde haar onderuit te halen. Dat dit is mislukt is een gelukkige omstandigheid, maar neemt niet weg dat de verdachte zich geschaard heeft achter de door de groep gepleegde gewelddadige handelingen en heeft bijgedragen aan het getalsmatige overwicht en de intimidatie en bedreiging van de slachtoffers. Het hof veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 50 (vijftig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen jeugddetentie.


Categorieën: nocategory