Hof ‘s-Gravenhage 3 december 2004 (adres Wilders), LJN AR6838. (ECLI:NL:GHSGR:2004:AR6838)
Hof ‘s-Gravenhage 3 december 2004 (adres Wilders), LJN AR6838. (ECLI:NL:GHSGR:2004:AR6838)

De verdachte heeft zich op 30 september 2003 schuldig gemaakt aan bedreiging van een lid van de Tweede Kamer, de heer Wilders, door op internet – een medium dat voor een ieder toegankelijk is – de bewezenverklaarde woorden te uiten aan het adres van deze politicus en daarbij diens foto te plaatsen. Blijkens de verklaring van de daartoe door de heer Wilders gemachtigde aangever heeft eerstgenoemde zich door deze woorden ernstig bedreigd gevoeld en heeft hij gevreesd voor zijn leven. Uit de verklaring van de verdachte tegenover de politie blijkt dat hij zich kon voorstellen dat de politicus zich door de op een publiek medium geplaatste tekst bedreigd voelde. Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de heer Wilders heeft bedreigd naar aanleiding van diens politieke standpunten. In een democratisch rechtssysteem moeten volksvertegenwoordigers hun werk kunnen doen. Bovendien brengt het openlijke karakter van het bewezenverklaarde feit het risico met zich dat derden worden geïnspireerd tot geweldpleging jegens politici en worden daardoor bovendien de heersende gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving versterkt.


Categorie├źn: Bedreiging, nocategory