Hof ’s-Gravenhage 3 februari 2012 (SQL-injectie), LJN BV3397 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3397)Hof ’s-Gravenhage 3 februari 2012 (SQL-injectie), ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3397, LJN
BV3397

Gelet op de parlementaire geschiedenis en de jurisprudentie is het Hof van oordeel dat indien door middel van een SQL-injectie toegang wordt verkregen tot (informatie op) een server, reeds daarmee sprake is van "binnendringen met behulp van valse signalen" als bedoeld in artikel 138a (oud), lid 1, onder c, van het Wetboek van Strafrecht. De omstandigheid dat een server niet dermate is beveiligd dat dergelijk binnendringen onmogelijk wordt gemaakt, doet aan dit oordeel niet af.


Categorieën: Computercriminaliteit, nocategory

Tags: , , , ,