Hof ’s-Gravenhage 6 april 2013 (Warez), LJN BZ6496 (ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6496)Hof ’s-Gravenhage 6 april 2013 (Warez), ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ6496, LJN BZ6496

Strafrechtelijke vervolging van leden van een forum, die zich op omvangrijke schaal en op een geraffineerde wijze over een lange periode bezig hebben gehouden met het plegen van computervredebreuk en het verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken via het internet.


Een medeverdachte heeft verklaard dat het forum een soort FXP-board is met als doel films zo snel mogelijk te verspreiden. Het gaat er (ook) om wie als eerste een nieuwe release plaatst. Hiermee krijgt deze persoon de meeste punten. Met de oudere "warez" (een verzamelnaam voor auteursrechtelijk beschermd werk dat illegaal wordt verspreid) en als post wordt verwijderd of afgekeurd kreeg men minder punten. Dit puntensysteem was een op het forum geldende gemeenschappelijke regel.

Op grond van al het vorenstaande acht het hof het forum een samenwerkingsverband van voldoende structuur en duurzaamheid om te kunnen spreken van een organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht.


De conclusie moet zijn dat het forum het oogmerk had om computersystemen te hacken door gebruik te maken van de schijfruimte en bandbreedte zodat er snel auteursrechtelijk beschermde werken konden worden geüpload en gedownload.


De verdachte heeft zich als hacker/scanner intensief beziggehouden met onder andere het inbreken in computers, het gebruik maken van gehackte snelle ftp-servers, het posten van informatie over gehackte computers op het forum en het plaatsen van informatie op het forum.


Volgt veroordeling tot 3 maanden gevangenisstraf.


Categorieën: Auteursrecht, Computercriminaliteit, Downloaden / uploaden, Forumbeheerders, nocategory

Tags: , , , , , , , , , , ,