Hof ’s-Gravenhage 6 juli 2010 (Nassau vs. Rocket Boy), LJN BN0529 (ECLI:NL:GHSGR:2010:BN0529)Hof ’s-Gravenhage 6 juli 2010 (Nassau vs. Rocket Boy), ECLI:NL:GHSGR:2010:BN0529, LJN BN0529


Geschil tussen verzekeraar Nassau en verzekerde Rocket Boy over uitleg dekkingsclausule. Rocket Boy heeft aangevoerd dat het door Nassau suggereren op de website dat een horecaondernemer rustig kan gaan slapen omdat hij een Cocktailpolis heeft en er dus niets kan gebeuren, niet strookt met de stelling dat onbedoeld uitstromen van een sprinkler niet verzekerd is.


Bij de uitleg van de dekkingsclausule mag (zoals ook niet wordt betwist) eveneens de informatie op de website van Nassau worden betrokken. De daar verstrekte informatie biedt steun aan de stelling dat de dekkingsbepaling, met name het daarin vermelde begrip “onvoorzien”, ruim moet worden uitgelegd.


Het hof is van oordeel dat Rocket Boy, gelet op de informatie op de website en het ontbreken van een nadere toelichting bij de dekkingsclausule redelijkerwijs heeft mogen begrijpen dat ook een schade als hier aan de orde onder de verzekering is gedekt.


Categorieën: nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , ,