Hof ’s-Gravenhage 8 mei 2009 (smaadschrift stopkindersex), LJN BI3276 (ECLI:NL:GHSGR:2009:BI3276)
Hof ’s-Gravenhage 8 mei 2009 (smaadschrift stopkindersex), LJN BI3276 (ECLI:NL:GHSGR:2009:BI3276)

De verdachte heeft tezamen met haar mededader(s) het slachtoffer welbewust beschuldigd van het voeren van een erotische chat met een minderjarige.


Categorieën: nocategory