Hof ‘s-Gravenhage 9 maart 2004 (omzetcorrectie buitenlandse afnemer), LJN AO5754 (ECLI:NL:GHSGR:2004:AO5754)
Hof ‘s-Gravenhage 9 maart 2004 (omzetcorrectie buitenlandse afnemer), LJN AO5754 (ECLI:NL:GHSGR:2004:AO5754)

Omzetcorrecties inzake een buitenlandse afnemer. De verlengde navorderingstermijn van art. 16(4) Awr vindt toepassing. Nieuw feit is aanwezig. Door de Inspecteur overgelegde processen-verbaal en resultaten van onderzoeken door opsporingsambtenaren bij derden zijn niet verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar is. De vereiste aangifte is niet gedaan.


Categorie├źn: nocategory, Zoekmachineresultaat