Hof ’s-Gravenhage 9 maart 2011 (Maerlant College hoger beroep), LJN BP7080 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7080)Hof ’s-Gravenhage 9 maart 2011 (Maerlant College hoger beroep), ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7080, LJN BP7080


Hoger beroep van rechtbank ‘s-Gravenhage 2 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7080, LJN BM1481.


Met betrekking tot meeliften op Wifi-netwerk van de buurvrouw: Het hof stelt vast dat de verdachte weliswaar zich toegang heeft verschaft tot de router van [X], maar daardoor enkel gebruik kon maken van de draadloze internetverbinding van die [X]. De verdachte heeft zich geen toegang verschaft tot beveiligde gegevens in de computer van die [X], zijnde die computer een geautomatiseerd werk als bedoeld in artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht. De gedraging is daarmee van een heel andere orde dan degene die strafbaar is gesteld in artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht. Gelet hierop is het hof van oordeel dat bij het gebruik maken van een (al dan niet beveiligde) internetverbinding van een ander, waar het aan de verdachte verweten handelen op neerkomt, die persoon niet in enig door artikel 138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht beschermd belang wordt geschaad. Dit gedrag moge maatschappelijk ongewenst zijn in zoverre dat derden gratis ‘meeliften’ op een gewoonlijk door de rechtmatige gebruiker betaalde internetverbinding die daarmee als regel aan bandbreedte verliest, strafrechtelijk relevant is het niet.


Met betrekking tot bedreigende tekst op www.4chan.org: het hof van oordeel dat, nu de verdachte onder voornoemde omstandigheden de posting op een voor een ieder toegankelijke website heeft geplaatst, bewust de aanmerkelijk kans heeft aanvaard dat een lezer de posting zodanig bedreigend zou vinden dat hij of zij direct het Maerlant College zelf op de hoogte zou stellen, dan wel de (Nederlandse) politie op de hoogte zou stellen waarna de betrokkenen door de politie gewaarschuwd zouden worden, wat zich daadwerkelijk ook heeft gerealiseerd.


Volgt veroordeling tot 120 uren werkstraf.


Categorieën: Bedreiging, Computercriminaliteit, nocategory, Wifi

Tags: , , , , , , , , , , , ,