Hof ‘s-Hertogenbosch 10 december 2004 (heling buitenlandse auto), LJN AS2017 (ECLI:NL:GHSHE:2004:AS2017)
Hof ‘s-Hertogenbosch 10 december 2004 (heling buitenlandse auto), LJN AS2017 (ECLI:NL:GHSHE:2004:AS2017)

Verdachte is voor de aanschaf van een personenauto via het internet terecht gekomen bij een autobedrijf in Duitsland. Bij de koop van deze dure auto, ter waarde van -volgens verdachte- ongeveer ƒ 100.000,–, heeft verdachte weliswaar de originele Duitse voertuigbescheiden overhandigd gekregen, maar heeft hij geen aankoopbewijs danwel garantiebewijs ontvangen. Voorts heeft verdachte zich op geen enkele wijze ervan vergewist of het autobedrijf danwel de verkoper betrouwbaar waren. Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat verdachte is tekortgeschoten in zijn onderzoeksplicht en derhalve redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de auto van diefstal afkomstig was.


Categorieën: nocategory