Hof ‘s-Hertogenbosch 12 januari 2010 (MyP2P), IEPT20100112Hof ‘s-Hertogenbosch 12 januari 2010 (MyP2P), IEPT20100112


Inbreuk op auteursrechten (en naburige rechten) op live uitzendingen van sportwedstrijden, door die uitzendingen live door te geven, althans derden ertoe in staat te stellen deze door te geven.


MyP2P houdt enkele websites in de lucht, welke een programmagids weergeven van allerlei sportwedstrijden die in de hele wereld worden gepseeld en live worden uitgezonden. Deze zijn op diverse manieren gerubriceerd: naar sport, land en tijdstip. Bij de vermelding van de individuele wedstrijden is steevast ook een hyperlink opgenomen, welke verwijst naar een website, webpagina of comupter via welke die wedstrijd als ongecodeerde stream beschikbaar en te bekijken is. Daarbij zijn (al dan niet welbewust) ook hyperlinks die verwijzen naar computer welke doordat daarop peer to peer software is geïnstalleerd, deel uitmaken van een peer to peer netwerk.


Naar het oordeel van het hof kunnen deze handelingen niet worden aangemerkt als openbaarmaking. Voor de motivering verwijst het hof naar de uitspraak Mininova, de Pirate Bay en het Duitse Paperboy arrest.


Afzonderlijke vermelding verdient de “embedded link”.


Het aanklikken van een externe hyperlink leidt er soms toe dat er een nieuwe website wordt geopend, althans een pagina van een nieuwe website, echter ingekaderd op een dusdanige wijze dat het lijkt alsof het gaat om een subpagina van de oorspronkelijke website. Dat is de “embedded link”.


In de rechtspraak en juridische literatuur wordt betrekkelijk eensgezind aangenomen dat een embedded link wel een openbaarmaking inhoudt. Immers, het materiaal is dan te bekijken of beluisteren binnen de context van de website van degene die de link heeft geplaatst, waardoor diegene de vertoning van het achterliggende werk zozeer “voor zijn rekening neemt” dat dit niet meer als een enkele verwijzing is te beschouwen.


Niet is echter gebleken dat er Scandinavische sportwedstrijden via embedded links te zien zouden zijn geweest.


MyP2P verwijst naar software en/of websites die behulpzaam kunnen zijn bji het omzeilen van DRM-software, maar daarin ligt geen eigen onrechtmatige gedraging van MyP2P besloten. Het verwijzen naar hyperlnks waarop gegevens voorkomen welke met behulp van externe software zijn ontdaan van beveiligingssoftware is evenmin onrechtmatig.


Het kan niet anders dan dat MyP2P zich bewust is van de mogelijkheid dat er illegale content via haar netwerk wordt verspreid, zodat het hof daarvan uitgaat. MyP2P heeft onrechtmatig gehandeld jegen C More door structureel en systematisch te faciliteren dat materiaal waarop C More auteursrechten of naburige rechten had in een peer to peer netwerk werd verspreid.


Categorieën: Auteursrecht, Hyperlinks, nocategory

Tags: , , , , , ,