Hof ‘s-Hertogenbosch 13 oktober 2009 (Storage Conditions), LJN BL1921 (ECLI:NL:GHSHE:2009:BL1921)Hof ‘s-Hertogenbosch 13 oktober 2009 (Storage Conditions), ECLI:NL:GHSHE:2009:BL1921, LJN
**BL1921**

Onduidelijkheid over welke versie van welke algemene voorwaarden van toepassing zijn.


De laatste versie van bedoelde algemene voorwaarden was opgenomen op genoemde website en daarvan te downloaden. Wat dit laatste betreft heeft gedaagde aangevoerd dat zij eens geprobeerd heeft deze website te bereiken maar dat deze toen onbereikbaar was. Het verweer van eiser dat dit een incidentele storing betrof komt het hof aannemelijk voor; in ieder geval is niet gesteld of gebleken dat de website voortdurend, en met name ten tijde van genoemde e-mail, onbereikbaar is geweest.
Gedaagde heeft erop gewezen dat eiser eerder verwees naar de ‘Storage Conditions Amsterdam-Rotterdam’ of ‘Warehousing Conditions Amsterdam-Rotterdam’ en op facturen naar de ‘Veemcondities Rotterdam-Amsterdam’. Zij acht dit verwarrend. Aan gedaagde kan worden toegegeven dat het aanbeveling verdient de algemene voorwaarden die men van toepassing wil doen zijn op geheel correcte en niet mis te verstane wijze aan te duiden en verhaspelingen te vermijden. De werkelijkheid van alledag laat een ander beeld zien. Waar het om gaat is of voor de wederpartij voldoende duidelijk is welke voorwaarden de gebruiker op het oog heeft. Daarbij is de verwijzing in de e-mail van 9 februari 2005 met inbegrip van de daarin opgenomen website het meest van belang: deze leidt naar de Veemcondities Amsterdam-Rotterdam van 1 maart 1994. De afwijkende vertaling in het Engels (warehouse tegenover storage) of de omwisseling van de plaatsnamen Amsterdam en Rotterdam in eerdere respectievelijk latere verwijzingen acht het hof niet van zodanige aard dat daardoor de verwijzing in de e-mail van 9 februari 2005 niet als een adequate verwijzing kan worden aangemerkt. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat gesteld noch gebleken is dat deze aanduidingen gedachten kunnen oproepen aan andere algemene voorwaarden die in de branche in zwang zijn.
Categorie├źn: Algemene voorwaarden, E-mail, nocategory, Verbintenissenrecht

Tags: , , , , , ,