Hof ’s-Hertogenbosch 16 april 2010 (unallocated clusters), LJN BM6289 (ECLI:NL:GHSHE:2010:BM6289)Hof ’s-Hertogenbosch 16 april 2010 (unallocated clusters), ECLI:NL:GHSHE:2010:BM6289, LJN
**BM6289**

Het enkele bekijken van (digitale) kinderpornografische afbeeldingen is niet strafbaar en levert geen bezit op in de zin van art. 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht. Blijkens de totstandkominggeschiedenis van die bepaling is vereist dat het bewustzijn van het bezit van kinderpornografisch materiaal bij verdachte in kwestie vast moet komen te staan. Voor het aannemen van het opzettelijk in bezit hebben van kinderporno moet een zekere beschikkingsmacht bij hem vast komen te staan en hij moet in staat zijn om het in/op een gegevensdrager opgeslagen kinderpornografisch materiaal zichtbaar te maken. In deze zaak trof de politie kinderpornografisch materiaal aan op “unallocated clusters” op de harde schijf van de laptop van verdachte. “Unallocated clusters” zijn niet door het besturingssysteem van de computer benaderbare bestanden. Is dergelijk materiaal opgeslagen op een “unallocated cluster” (UAC) van de harde schijf van een computer, dan is het slechts toegankelijk en zichtbaar te maken met daarvoor geëigende programmatuur, bij gebreke waarvan men naar het oordeel van het hof geen beschikkingsmacht in genoemde zin over de inhoud ervan heeft.


Categorieën: Kinderporno, nocategory

Tags: , , , , , , , ,