Hof ’s-Hertogenbosch 17 september 2013 (Dryilmaz), ECLI:NL:GHSHE:2013:4278Hof ’s-Hertogenbosch 17 september 2013 (Dryilmaz), ECLI:NL:GHSHE:2013:4278

Het hof is voorlopig van oordeel dat appellant onrechtmatig heeft gehandeld door voormelde publicaties op de website www.dryilmaz.info. Hoewel appellant naar het oordeel van het hof de beweringen dat geïntimeerde haar dochter (emotioneel) mishandelt en paranoïde psychotisch is (op de logo’s na) op zichzelf beschouwd niet verkeerd heeft gepresenteerd, heeft hij onvoldoende gesteld dat en waarom hij voldoende belang had bij de publicaties op de website, en waarom hij zijn belang niet op een andere wijze had kunnen dienen. Dit geldt temeer daar de eer en goede naam en persoonlijke levenssfeer van geïntimeerde door de publicaties op en via de website www.dryilmaz.nl vrij ernstig werden geschonden, terwijl de gevolgen van deze schending voor geïntimeerde eveneens vrij ernstig waren.


Nu appellant onrechtmatig heeft gehandeld heeft de rechtbank terecht appellant veroordeeld om al het mogelijke in het werk te stellen om de website met url www.dryilmaz.info en daar bijbehorende e-mailadressen van het internet te verwijderen en verwijderd te houden, en geboden de zoekmachine Google aan te schrijven met het verzoek de in de website met url www.dryilmaz.info vermelde opmerkingen/uitlatingen over geïntimeerde uit de cache te verwijderen.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting, Zoekmachine

Tags: , , , , , ,